onsdag 29. september 2010

Androgen insensitivity syndrome did this to me:

"For some unknown reason, spermatogenesis fails at mammalian body temperatures, so the testes are places in an external sac to keep them cool - a solution rather lacking in engineering elegance."

John McLachlan, Medical Embryology, 1994

For dere der ute som ikke er sterke i engelsk/ engelsk legesnakk: "Av en ukjent grunn så fungerer ikke spermproduksjon ved menneskelig kroppstemperatur, så testiklene er plassert i en utenforliggende sekk for å holde dem kalde - en heller lite elegant ingeniørbragd."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Har du noe på hjertet?